VERTINIMAI ATLIEKAMI VISAIS GALIMAIS ATVEJAIS:

 • perkant, parduodant, nuomojant, paveldint turtą; turtinio (nepiniginio) įnašo atvejais;
 • įkeičiant turtą finansinėms institucijoms;
 • finansinei apskaitai;
 • parduodant turtą varžytinėse;
 • bylinėjantis teismuose ir visais kitais klientams aktualiais atvejais.

Mūsų vertinimo paslaugą sudaro:

 • vertiname visų rūšių ir dydžių nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą visoje Lietuvos teritorijoje;
 • atliekame verslo vertinimus (nustatome įmonių verslo ir akcijų vertę, nematerialaus turto vertę, įsipareigojimų vertę ir kt.);
 • nustatome tiek nuosavybės teisių, tiek kitų turtinių teisių (nuomos teisių, užstatymo teisių ir kt.) vertę.

Turto vertinimo departamentas be turto vertinimų taip pat teikia šias paslaugas:

 • rengia ekspertizes antstoliams ir teismams (bendrovėje dirba teismų pripažinti ekspertai);
 • rengia galimybių studijas ir rinkos tyrimus pagal individualius klientų poreikius bei užduotis;
 • atlieka komercinį auditą (due diligence) ir kt.

VERTINIMAI POPIERINĖJE ARBA ELEKTRONINĖJE FORMOJE

Mūsų parengtus turto vertinimus Jūs galite gauti tiek klasikiniame ant popieriaus spausdintame pavidale, tiek ir vertinimo ataskaitas skaitmeniniame formate, pasirašytas e-parašu – tiesiai į Jūsų nurodytą elektroninį paštą. Skaitmenines ataskaitas jau priima ir dalis Lietuvoje veikiančių bankų.

Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, taip pat kitais Lietuvos Respublikoje priimtais teisiniais aktais, reglamentuojančiais turto vertinimą. Be to, kiekvienu vertinimo atveju remiamasi ir Tarptautiniais vertinimo standartais (IVS) ir Europos vertinimo standartais (EVS), kuriuos priėmė Europos vertintojų asociacijų grupė TEGoVA. Taip pat mūsų bendrovėje dirba įtakingiausioje tarptautinėje nekilnojamojo turto profesionalų organizacijoje RICS (rics.org) sertifikuoti vertintojai, tai leidžia užtikrinti, kad jų atlikti vertinimai nekels abejonių ir jų skaitytojams kitose pasaulio valstybėse.